Top secret

Indien je mij een e-mail stuurt, via het contactformulier, dan gebruik ik jouw gegevens uitsluitend voor het beantwoorden van je email en worden jouw gegevens nooit doorgegeven aan anderen.

Dit geldt ook voor persoonlijke gegevens die door mij worden opgevraagd voor consulten en cursussen zoals je naam, (email-) adres, telefoonnummer en eventueel je geboortedatum.

Sssst

Daarnaast verklaar ik hierbij dat er door mij nooit gesprekken zullen worden opgenomen of naar buiten worden gebracht op welke wijze dan ook en dat er geen beeldmateriaal zal worden gebruikt zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Anderzijds is het jou, na toestemming van mij, wel toegestaan om consulten op te nemen, echter alleen voor eigen gebruik en nooit om deze verder te verspreiden.

Copyright

Alle cursussen en workshops vallen onder Copyright van Si metra Di en niets hiervan mag dan ook worden gekopieerd zonder mijn uitdrukkelijke toestemming.

Annuleringsvoorwaarden:

Mocht je een consult hebben geboekt en er komt iets tussen dan kan je tot 12 uur van te voren kosteloos annuleren. Annuleer je de afspraak daarna dan moet ik je helaas 50% van het consult in rekening brengen. Kom je zonder opgaaf van reden niet opdagen dan ben ik genoodzaakt je te belasten voor het volledige tarief.  Uitzonderingen daargelaten.

Indien je een reservering hebt gemaakt voor een cursus en je kan uiteindelijk toch niet komen dan kunnen we er voor kiezen dat je aansluit bij een volgende cursus. Wil je dat om wat voor reden dan ook liever niet, dan stort ik je de helft van de aanbetaling retour.  Start de cursus binnen 4 weken en is het volledige cursusgeld inmiddels voldaan dan betaal ik je 50% van het volledige cursustarief terug.   Heb je je opgegeven voor een cursus en kom je, zonder opgaaf van reden, niet opdagen dan vervalt je recht op enige vorm van terugbetaling van mijn kant.  Ook hier geldt weer:  uitzonderingen daargelaten maar de uiteindelijke beslissing ligt bij mij.

 

Ik ga er van uit dat iedereen die zich opgeeft voor een consult of cursus, deze beslissing weloverwogen neemt.  Als er dan toch iets tussen komt, kijken we samen naar de beste oplossing!

 

Aansprakelijkheid:

Ondanks het feit dat iedereen mag vertrouwen op mijn eerlijkheid en nauwkeurigheid wijs ik / Si metra Di hierbij voor alle duidelijkheid iedere vorm van aansprakelijkheid af. Mocht je hier vragen over hebben dan licht ik dit graag mondeling toe.

Ook ben ik / is Si metra Di niet aansprakelijk voor (spirituele) werkzaamheden (bij derden) die de leerlingen buiten de lessen of na hun cursus/workshop uitvoeren.