Top secret

Indien je mij een e-mail stuurt, rechtstreeks of via het contactformulier, dan gebruik ik jouw gegevens uitsluitend voor het beantwoorden van je e-mail en worden jouw gegevens nooit doorgegeven aan anderen.

Dit geldt ook voor persoonlijke gegevens die door mij worden opgevraagd voor consulten en cursussen zoals je naam, (e-mail-) adres, telefoonnummer en eventueel je geboortedatum.

Sssst

Daarnaast verklaar ik hierbij dat er door mij nooit gesprekken zullen worden opgenomen of naar buiten worden gebracht op welke wijze dan ook en dat er geen beeldmateriaal zal worden gebruikt zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Anderzijds is het jou, na toestemming van mij, wel toegestaan om consulten op te nemen, echter alleen voor eigen gebruik en nooit om deze verder te verspreiden.

Copyright

Alle vormen van cursussen en workshops vallen onder Copyright van Si metra Di en niets hiervan mag dan ook worden gekopieerd zonder mijn uitdrukkelijke toestemming.

Annuleringsvoorwaarden:

Mocht je een consult hebben geboekt en er komt iets tussen dan kan je tot 12 uur van te voren kosteloos annuleren. Annuleer je de afspraak daarna dan moet ik je helaas 50% van het consult in rekening brengen. Kom je zonder opgaaf van reden niet opdagen dan ben ik genoodzaakt je te belasten voor het volledige tarief.  Uitzonderingen in overleg daargelaten.

Indien je een reservering hebt gemaakt voor een cursus en je kan uiteindelijk toch niet komen dan kunnen we er voor kiezen dat je aansluit bij een volgende cursus. Wil je dat om wat voor reden dan ook liever niet, dan stort ik je de helft van de aanbetaling retour.  Start de cursus binnen 4 weken en is het volledige cursusgeld inmiddels voldaan dan betaal ik je 50% van het volledige cursustarief terug.   Heb je je opgegeven voor een cursus en kom je, zonder opgaaf van reden, niet opdagen dan vervalt je recht op enige vorm van terugbetaling van mijn kant.  Ook hier geldt weer:  uitzonderingen daargelaten maar de uiteindelijke beslissing ligt bij mij.

Ik ga er van uit dat iedereen die zich opgeeft voor een consult of cursus in welke vorm dan ook, deze beslissing weloverwogen neemt.  Als er dan toch iets tussen komt, kijken we samen naar de beste oplossing!

Annuleringsvoorwaarden Tarotspecial / retraite:

Mocht een Tarotspecial / retraite geannuleerd worden vanwege aangescherpte maatregelen door het RIVM of een lockdown dan vindt er een teruggave van 100% van je betaling plaats zonder verdere verplichtingen. Boek dus in alle tijden een heerlijke time-out voor jezelf en gun jezelf iets moois om naar uit te kijken!

Onder normale omstandigheden worden de volgende annuleringsvoorwaarden gehanteerd:

  • Annuleren tot zes weken voor aanvang van de retraite: 50% teruggave van de aanbetaling
  • Annuleren van zes tot vier weken voor aanvang van de retraite: teruggave van 50% van de totale reissom
  • Annuleren van vier tot twee weken voor aanvang van de retraite: teruggave van 25% van de totale reissom
  • Annuleren binnen twee weken voor aanvang van de retraite: geen teruggave meer mogelijk

Deelname aan het programma tijdens de retraite geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat je geheel vrij om af te zien van het aangeboden programma. Het afzien van deelname aan het programma geeft je echter geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds betaalde retraitekosten en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

Natuurlijk ga ik ervan uit dat het niet nodig zal zijn, maar omdat Si metra Di iedere vorm van aansprakelijkheid uitsluit word je ten zeerste aangeraden een reis- en of annuleringsverzekering af te sluiten bij je verzekeraar om eventuele onvoorziene kosten te dekken!

Aansprakelijkheid:

Ondanks het feit dat iedereen mag vertrouwen op mijn eerlijkheid en nauwkeurigheid wijs ik / Si metra Di hierbij voor alle duidelijkheid iedere vorm van aansprakelijkheid af. Mocht je hier vragen over hebben dan licht ik dit graag mondeling toe.

Ook ben ik / is Si metra Di niet aansprakelijk voor (spirituele) werkzaamheden (bij derden) die je buiten de lessen of na je cursus/workshop uitvoert. Als je een cursus of opleiding volgt, of hebt afgerond, in welke vorm dan ook, ligt de volledige aansprakelijkheid bij jezelf hoe je met de opgedane kennis verder gaat.